---------------------------------------------------------------------------------------- Starregroup

Duurzaam

Van der Starre voert van oudsher een duurzaam beleid. Als onderneming met een christelijke identiteit zien wij het als onze plicht om goed om te gaan met onze planeet en haar bewoners. Al in 1994 ontving Van der Starre de Tuinbouw milieuprijs 'Zilveren Wesp'. Van der Starre is MPS-A+ en MPS-GAP gecertificeerd.